fbpx

Akupunktur

Akupunktur er en trygg behandlingsform når man går til en godt kvalifisert akupunktør. Vibeke har drevet Klinikk Fjeld siden 2003 og har 19-års erfaring som akupunktør.

Akupunktur er en 5000 år gammel kinesisk behandlingsform

kupunktur (fra latin acus, ‘nål’, og punctio, ‘stikk’ (det vil si ‘nål varme’) er en gammel behandlingsmetode som sammen med blant annet kinesisk urtemedisin og qi gong utgjør «den tradisjonelle kinesiske medisinen». Metoden består i å sette tynne akupunkturnåler inn i bestemte punkter på kroppen  for å påvirke kroppens energi (qi) og på den måten kurere sykdom og frembringe helse. (Wikipedia, mai 2019)

Akupunktøren vil alltid først gjøre en undersøkelse av pasienten før nålene settes. Den består første gang av detaljert utspørring om plager og generell allmenntilstand, pulsdiagnose (pulsen tatt ved begge håndledd: hastighet, rytme, tempo og kvalitet gir oss informasjon om energibalansen i kroppens organer), og tungediagnose (tungens belegg, farge og form og eventuelle sprekkdannelser gir oss informasjon om energien i ulike områder av kroppen).

Ut fra dette stiller akupunktøren en diagnose, og bestemmer så hva som skal gjøres av behandling. Det kan være å stimulere nålene på bestemte måter for å styrke dersom det er lite energi (f.eks. ved generell slapphet og uopplagthet), og dempe hvis det er sykdomsfremkallende faktorer (f.eks. ved bihulebetennelse), eller dersom det er smerter.

Akupunktøren velger deretter ut punkter som passer for deg, og setter vanligvis mellom 2 og 14 nåler per behandling.

I akupunkturbehandlingen brukes nåler som stikkes inn i spesielle akupunkturpunkter som finnes spredt over hele kroppsoverflaten. Det er ca. 400 forskjellige akupunkturpunkter på hver kroppshalvdel. Akupunkturnålene føres inn til riktig dybde og innstikksretning og står inne ca. 20 minutter.

I behandlingen brukes nåler som er meget tynne, 0,2-0,3 mm i diameter, det oppstår derfor sjelden smerter når nålene settes. Nålene blir vanligvis stående urørt, men de kan også manipuleres med fingrene, varmes opp eller stimuleres elektrisk, avhengig av hvilke effekter man ønsker å oppnå.

En behandling hos en akupunktør tar vanligvis mellom 20 og 40 minutter, avhengig av alder og av hva du behandles for. Antall behandlinger kan variere, 2 til 6 ved akutte plager og mer enn 10 ved kroniske plager.

Noen velger å benytte akupunktur for å styrke immunforsvaret sitt, mens andre, med f.eks. kroniske plager velger kontinuerlige vedlikeholdsbehandlinger.

Vanligvis behandler man 1 til 2 ganger pr. uke, men i noen tilfeller sjeldnere, særlig hvis det dreier seg om vedlikehold.

Det oppstår sjelden smerter når nålene settes. De fleste kjenner et lite stikk idet nålen settes inn. Andre kjenner ingenting. Det gjør ikke vondt etter at nålen er satt på plass.

Noen blir søvnige eller trette etter akupunkturbehandling, andre føler seg behagelig avslappet, og enkelte har ingen spesielle fornemmelser etter behandling.

Pasienten kan i enkelte tilfeller få et lite blått merke der hvor nålen har stått som følge av små blødninger i området. Denne blødningen stoppes med en bomullsdott i løpet av noen sekunder.

Akupunktur er en trygg behandlingsform når man går til en godt kvalifisert akupunktør. Vibeke har drevet Klinikk Fjeld siden 2003 og har 19-års erfaring som akupunktør.