Barnløshet


Nettopp fordi akupunktur og skolemedisinen har svært forskjellig innfallsvinkel på behandling av infertilitet, kan disse to behandlingsformene utfylle hverandre.

Selv om akupunktur er flere tusen år gammelt, mangler det en systematisk fremgangsmåte når denne behandlingsformen skal benyttes som tillegg ved moderne medisinsk behandling (hormonterapi, IVF). Derfor benyttes Paulus metode.

Paulus metode
Wolfgang E. Paulus ved Christian Lauritzen-Institut i Ulm i Tyskland, har utarbeidet en metode for hvordan man kan benytte akupunktur i forbindelse med IVF. Metoden har han dokumentert ved en studie som viste at kvinner som fikk denne akupunkturbehandlingen i forbindelse med IVF hadde vel 50 prosent større sjanse for å bli gravide. Undersøkelsen ble gjort blant 160 pasienter, hvor 80 av disse fikk akupunkturbehandling.

Klinikk Fjeld var den første klinikken i Norge som tok i bruk Paulus et als akupunkturmetode ved IVF i en systematisert form. I august 2003 igangsatte vi en norsk pilotstudie med grunnlag i denne metoden i samarbeid med Fertilitetssentetet ved Omnia (nå Aleris). Konklusjonen ble enda bedre enn hva man hadde sett i Tyskland. Det vil si en nesten en dobling av suksessraten. I alt har vel 250 pasienter deltatt i studien. Vi tror at en av årsakene til at vi har sett bedre resultater enn Paulus er at vi også har behandlet mannens sædkvalitet i forkant av IVF-forsøk.

Sædbehandling
Viser det seg at mannen har dårlig sæd, anbefaler vi en tre måneders behandling av dette, da det er tiden det tar å danne ny sæd hos mannen. En slik behandling er også meget dokumenterbar, da vi måler sædkvalitet før og etter akupunkturbehandling. Her bygger vi vårt behandlingsopplegg blant annet ut i fra en israelsk studie på området. Ofte kombinerer vi akupunktur med homeopatisk behandling etter vår egenutviklede metode som har vist gode resultater.

https://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=77241

Kostholdsveiledning
For enkelte kan et uhensiktsmessig kosthold være et hinder for å bli gravid. Kosthold og livsstil kan bidra til å optimalisere produksjonen av hormoner som styrer forplantingsorganene og ved dette kan man øke fruktbarheten. Gjennom et velbalansert kosthold vil man også kunne styrke kroppen og øke kvaliteten på egg, sædceller, livmorslimhinne og morkakefunksjon. Vi retter fokus på eventuell innflamasjon som kan være til hinder for at befruktning finner sted og gjør gjør grep i kosten som kan dempe innflammasjonen. Et sterkt immunforsvar står også sentralt når man ønsker å bli gravid, vi jobber direkte med dette i kostholdsveiledningen.

Familieterapi
Tone har spesialisert seg på ufrivillig barnløse og har unik kompetanse på dette området. Hun veileder enslige og par, heterofile, lesbiske og homofile på dette området.

For mer informasjon se www.toneveileder.no

Habituell abort
Habituell abort er en veldig vanlig årsak til ufrivillig barnløshet. Akupunktur har tradisjonelt sett behandlet dette problemet med suksess. Behandlingen går ut på å styrke eggkvaliteten og livmorslimhinnen hos kvinnen, morkakedannelsen under tidlig graviditet og sædkvalitet der denne er påvist å være negativ. Kostholdstiltak har også vist seg å være viktig for å forebygge habituell abort. Vår kostholdsveileder gir deg råd om kosthold, vitaminer og mineraler som kan styrke egg- og sædkvalitet og dempe eventuelle betennelser og dermed øke mulighetene for graviditet.

Les mer om habituell abort

Våre metoder
Klinikk Fjeld har også utviklet egne metoder for å øke sjansene for graviditet uten assistert befruktning. Disse metodene kombinerer ofte dyp innsikt i både homeopati og akupunktur. Selv om en aldri kan garantere noe, har vi en rekke eksempler på par som igjennom vår forbehandling har sluppet å gå igjennom IVF. Vi har også en rekke eksempler på pasienter som etter flere mislykkede IVF forsøk har blitt gravide etter å ha benyttet våre metoder som en tilleggsbehandling. Disse metodene kombinerer ofte dyp innsikt i både homeopati, akupunktur og kostholdsveiledning.

https://www.aftenposten.no/helse/article555941.ece

Gjør akupunktur vondt?
Det oppstår sjelden smerter når nålene settes. De fleste kjenner et lite stikk idet nålen settes inn. Andre kjenner ingenting. Det gjør ikke vondt etter at nålen er satt på plass. Noen blir søvnige eller trette etter akupunkturbehandling, andre føler seg behagelig avslappet, og enkelte har ingen spesielle fornemmelser etter behandling.

Kan akupunkturbehandling være farlig?
Akupunktur er en trygg behandlingsform når man går til en godt kvalifisert akupunktør. Pasienten kan i enkelte tilfeller få et lite blått merke der hvor nålen har stått som følge av små blødninger i området. Denne blødningen stoppes med en bomullsdott i løpet av noen sekunder.

Ta kontakt
Vibeke Fjeld
Telefon: 957 47 857
post@klinikkfjeld.no