fbpx

Angst

Angst er en av de vanligste helseplagene som nordmenn sliter med. Nesten 30 prosent får en angstlidelse i løpet av livet. På Klinikk Fjeld har vi lang erfaring med å behandle lettere former for angst og akutt angst som kan ha blitt utløst av ulike situasjoner.

Hva er angst

Angst er ubehagelig, men ikke farlig. Det finnes forskjellige typer angst, men fellestrekk er følelse av frykt eller sterkt ubehag. Angst kan være et tegn på at man har levd med for mye stress og belastninger over lang tid. Ofte opptrer angst i kombinasjon med depresjon. Det kan være vanskelig å kjenne forskjell på bekymringer og angst.

Angstsymptomer

Angst gir sterk følelse av redsel, og at du ikke kan kontrollere det som skjer med deg. Noen ganger kan du oppleve det som om angsten kommer helt plutselig og uten forvarsel. Fysisk kan angst kjennes ved at du får hjertebank, skjelvinger, pustevansker eller at du tror du skal besvime eller kaste opp.

De mest vanlige formene for angst

Sosial angst

Sosial angst betyr at man føler ubehag eller angst i møte med andre mennesker. Det kan også være at man har angst bare i møte med bestemte grupper mennesker eller i bestemte situasjoner. På Klinikk Fjeld har vi erfaring med at mange kvinner som har vært hjemme i fødselspermisjon kan få sosial angst når de skal tilbake på jobb.

Panikkangst

Panikkangst betyr at man får hjertebank og svette. Mange blir redd for å besvime, bli kvalt eller dø. Redselen for nye anfall kan gjøre at man isolerer seg hjemme.

Hypokondri

Hypokondri er overdreven helseangst eller sykdomsangst. På Klinikk Fjeld erfarer vi at en del kvinner utvikler overdreven helseangst etter at de har blitt mor.

Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en reaksjon på en psykisk smertefull hendelse eller mange belastninger over lengre tid. På Klinikk Fjeld erfarer vi at kvinner som har denne stresslidelsen og som prøver å bli gravid, ikke blir gravid før de har fått kontroll over dette.

Tillit til behandleren

Det er viktig å føle tillit til den behandleren som man går til, både med tanke på at man føler man kan snakke om angsten og at man føler tillit til den behandlingen som blir gitt. Akupunktur stimulerer nervesystemet og fører til frigjøring av nevrokjemiske transmolekyler. Disse biokjemiske endringer påvirker kroppens homeostatiske miljø, og dermed fremmer fysisk og følelsesmessig velvære.

 En ny systematisk oversiktsstudie fra 2018 viser at det er lovende resultater ved bruk av  akupunktur for angstlidelser. I tillegg er det ingen bivirkninger av denne behandlingsformen. Ofte kan akupunktur inngå som ett supplement til eksisterende behandlingstiltak.