fbpx

Fødselsdepresjon

Mange nybakte mødre opplever ikke morslykken med en gang babyen er født. Dette er helt normalt. I tillegg er den første tiden etter fødsel for de fleste preget av mye tårer og følelser. Dette går vanligvis over av seg selv, men hvis barseltårene derimot varer i flere uker eller måneder og stadig blir mer alvorlige, er det viktig å finne ut om du er på vei mot en depresjon.

Fødselsdepresjon er fortsatt et tabuemne. Det er vanskelig for en nybakt mor å fortelle at hun ikke er lykkelig, at hun ikke har det bra. En nybakt mor føler at omverdenen forventer at hun skal være lykkelig.

Symptomer eller tegn på fødselsdepresjon

Barseltårer er helt normalt og ingenting å bekymre seg for, men dersom du opplever at symptomene i listen nedenfor vedvarer, bør du oppsøke hjelp.

  • du føler deg initiativløs og tom
  • alt virker meningsløst
  • du sover dårlig og synes det er tungt å stå opp om morgenen
  • hverdagen oppleves som tung og grå over tid
  • du orker ikke å se andre mennesker
  • du har vondt i kroppen

Barseltårer

50-80 prosent av alle nybakte mødre opplever at de gråter lett i dagene etter fødselen. Årsaken anses først og fremst å være hormonell.

Depresjon etter fødsel

Kvinner som utvikler fødselsdepresjon opplever sjelden et skarpt skille mellom normal og unormal sinnsstemning. 1/3 av de med fødselsdepresjon fikk dette i løpet av graviditeten.

Akupunktur og fødselsdepresjon

På Klinikk Fjeld har vi lang erfaring med å behandle fødselsdepresjon. Akupunktur hjelper med å lette psykiske plager, angst og indre uro. I tillegg vil behandlingen hjelpe med å få bedre og dypere søvn. Hos noen nybakte mødre er det mangel på søvn som utløser tårer og depresjon.

Behandlingen er både forebyggende underveis i svangerskapet og akutt for en nybakt mor som trenger hjelp. På Klinikk Fjeld ser vi verdien av en god og fortrolig samtale før akupunkturbehandlingen, dette vil også gjøre at vi fanger opp de kvinnene som har et mer alvorlig problem som krever annen kyndig hjelp hos psykolog eller psykiater.