fbpx

Pollenallergi

Pollenallergi er en luftveissykdom og kan forkomme nesten alle deler av året, men er mest utpreget på våren, sommeren og på høsten. Allergien utløses av ulike typer pollen og gjør at kroppen reagerer som om det er et farlig virus hver gang det eksponeres for pollenallergenet.

Pollenallergi rammer nesten 1 million mennesker i Norge.

Symptomer på pollenallergi kan være:

  • Tett nese og andre symptomer som minner om forkjølelse
  • Rennende øyne
  • Uopplagt/ slapphet
  • Dårlig konsentrasjon
  • Hodepine.

Hos barn er symptomene tett nese og rennende øyne og uopplagthet.

Astma og allergi

Det er ofte en sammenheng mellom astma og pollenallergi, både hos barn og hos voksne. Symptomene vil da ofte være mer relatert til luftveiene og arte seg som dårlig pust, dårlig kondisjon og at man er utsatt for luftveisinfeksjoner i pollensesongen.

Akupunktur mot allergi

Akupunktur øker blodsirkulasjonen til neseslimhinnene og slimhinnene i øyet. Behandlingen kan gis som forebyggende behandling utenom sesongen, eller man kan behandle akutt når allergisymptomene er på sitt verste. Forebyggende behandling vil styrke immunforsvaret og dermed forhindre eller redusere pollenplagene. I kinesisk medisin hevder man at mye av immunforsvaret sitter i tarmen og dens bakterier. Hos pasienter med ubalanse i tarmen, vil man behandle denne og allergisymptomene vil forsvinne. Denne sammenhengen støttes i dag av nyere medisinsk forskning som sier at tarmens bakterieflora har mye å si for immunforsvaret.

Når pollensesongen har startet er hensikten med behandlingen å fjerne eller dempe de akutte plagene. Akupunktur kan kombineres med vanlige medisiner eller kan brukes alene.

WHO har fastslått fra gjennomgang av forskningsrapporter i 1996 at akupunktur har vist seg mer effektivt enn tradisjonell allergimedisin mot høysnue