fbpx

Overgangsalder

Overgangsalderen starter før menstruasjonen opphører helt og er en normal del av kvinners liv. Plager i overgangsalderen kan effektivt behandles med akupunktur.

Kinesisk medisin forklarer at når menopausen treffer inn, så skjer dette ved at kroppen har for lite Jing. Symptomene i overgangsalderen ses på som ubalanse mellom yin og yang i nyrene. Akupunktøren vil derfor jobbe med å bremse tapet av Jing, fylle på med qi (energi) og skape balanse mellom yin og yang i kroppens ulike organer.

Jing er kroppens medfødte energi som lagres i nyrene. Denne essensen er det substansielle fundament for menneskets vekst, seksuelle modning og fruktbarhet. Denne medfødte Jing forbrukes gradvis, selv om den får noe påfyll av ervervet Jing via mat og søvn, reduseres likevel nivået etter hvert.

Symptomer og typiske plager i overgangsalderen

  • Hetetokter
  • Nattesvette
  • Humørforandringer
  • Dårlig søvn
  • Blødningsforstyrrelser
  • Hjertebank
  • Nedstemthet

Akupunktur kan få bort disse symptomene og gjøre at forandringene som skjer i kroppen blir mindre plagsomme.

Det finnes flere gode studier som viser at akupunktur hjelper mot plager i overgangsalderen.
Den ene studien en norsk multisenterstudie fra 2009. Dr Inger Øverli, som har tatt doktorgrad
på behandling av plager i overgangsalderen, hevder at akupunktur er det eneste
alternativet til østrogen som har bevist effekt!